FORSIDE - CHATRUM - LØS CHATPROBLEM
Søg efter:    
Navigation
OM ASYLRET
HVAD MENER VI
IN ENGLISH
PÅ ARABISK
ASYLRETS DECEMBER BREVE
TVANGSUDVISNINGER
ASYLSAGER
ASYLRET/FACEBOOK
KONVENTIONER
ARTIKLER
FOTOGALLERI
KONTAKT OS
ÅBEN BREV TIL INTEGRATION MINISTER INGER STØJBERG
Nyeste artikler
LOVEN
Besøgende
Gæster online: 1
Ingen brugere online

Antal brugere: 283
Nyeste bruger: HBS
TVANGSUDVISNINGER

Meddelelse fra Asylret den 24.okt 2013
Flere afghanske asylansøgere går under jorden: politiet kom forgæves til Hanstholm i går
I går kom tre politifolk forgæves til asylcenteret i Hanstholm for at anholde afghanske asylansøgere, der ikke var mødt op til udrejsekontrol i Center Sandholm. Asylansøgerne havde på mirakuløs vis fået at vide, at politiet var på vej og de valgte at gå under jorden - ligesom mange irakere i sin tid. Asylansøgerne fra Hanstholm er ikke de eneste, der af nød træffer dette ulykkelige valg. Asylret har i de seneste dage fra flere afghanske asylansøgere og deres venner fået besked om folk, der har gjort det samme. Det drejer sig om asylansøgere fra Brovst, Jelling, Hanstholm og Kongelunden. Asylret er bekendt med navnene på fem af dem og kender den børnefamilie med tre børn, der nu må leve under jorden. Vores tanker går til dem – og til alle andre i den samme desperate situation.
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
facebook: AsylretMeddelelse fra Asylret den 22.okt 2013
En konverteret afghaner er fængslet i Ellebæk og skal tvangsudsendes
En 45 årig kristen afghansk asylansøger, som er konverteret til kristendommen og døbt i Danmark, er blevet anholdt i dag kl. 11 under en udrejsekontrol i Sandholm og sidder nu fængslet i flygtningefængslet Ellebæk med henblik på tvangsudvisning. Politiken berettede den 30.8.2012 ellers om en kovending i Flygtningenævnet i kølvandet på kritik fra UNHCR angående  Flygtningenævnets hidtidige praksis overfor kristne asylansøgere. Se: http://politiken.dk/indland/ECE1736703/kovending-i-flygtningenaevnet-kan-give-kristne-asyl/

Artiklens konklusiom ser ikke ud til at holde i praksis. Flygtningenævnet har tilsyneladende foretaget endnu en kovending siden august 2012; denne gang i det dulgte og foreløbig uden avisoverskrifter. Det er ubegribeligt for ifølge Flygtnigenævnets eget  baggrundsmateriale respekteres retten til at skifte religion hverken i loven eller i praksis. (Bilag 106).  Den offentlige opinion er  åbent fjendtlig over for afghanske konvertitter til kristendom, herunder kristne organisationer og personer, der missionerer. Der har været offentlige protester i flere provinser efter at medlemmer af parlamentet i tv-programmer har holdt brandtaler. Under en protest blev et billede af paven brændt og en anden protest krævede alle kirker lukkede (selvom der officielt  ikke findes nogen). Flere end 1.000 mennesker marcherede i Mazar-e Sharif og krævede et forbud mod organisationer, der missionerer.
.Konvertering fra islam bliver anset som frafald fra troen og kan straffes med dødsstraf ifølge visse fortolkninger af sharialovgivingen.  (Bilag 368).
 Asylret mener -  i lighed med UNHCR - at enhver har ret til frit og åbent at udøve sin religion og at dette ikke er muligt for kristne i Afghanistan. Asylret gør udtrykkeligt opmærksom på, at konvertering fra islam er forbundet med livsfare i Afghanistan
Asylret appellerer derfor til alle med tilknytning til den danske folkekirke, til alle med tilknytning til andre kristne trossamfund, til alle andre troende, til alle gode kræfter – troende og ikke troende – om at protestere på det skarpeste mod denne udvisning, der lader hånt om UNHCRS kritik af Flygtningenævnets praksis og sætter asylansøgers liv i alvor fare.
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook: Asylret


Meddelelse fra Asylret den 22.okt 2013
Asylansøgere indkaldes i stort tal til udrejsekontrol.
Asylret har i går d.21.10. fået meddelelse om, at ekstraordinært mange  asylansøgere - såvel  enkeltpersoner som børnefamilier – skal møde til anden udrejsekontrol i Sandholm. Flere familier og enkeltpersoner fra bl.a. asylcentre i Jylland, Avnstrup, Ringsted Ærtekildevej 16  pholdsted, Sigersliv, Handsholm Thyregod  har desuden fået flyttepåbud til Udrejsecenter Auderød. Asylret ser dette som et sikkert tegn på, at de planlagte massetvangsudvisninger af afghanske asylansøgere snart påbegyndes.
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook: Asylret
Meddelelse fra Asylret den 4.okt 2013
Udvisningerne fortsætter
Gennem Asylrets kontakter i Turkish Airlines, er det blevet afsløret, at den danske regering fortsat fremturer med sin umenneskelige udvisningspolitik og at Turkish Airlines som altid står til rådighed.
Vores kilde i Turkish Airlines har oplyst til Asylret, at der i de kommende 3 uger vil være en stor del af de afghanske asylansøgere, som sidder i danske asylcentre, som vil blive tvangsudvist til Afghanistan. Alt tyder på, at i alt ca. 800 afviste afghanere skal tvangsudvises i den nærmeste fremtid.
Tvangsudvisningerne vil ifølge vores kilde blive påbegyndt hurtigst muligt. Sandsynligvis vil anholdelser finde sted allerede i weekenden og fortsætte i de kommende uger.
Krigen i Afghanistan
Krigen i Afghanistan har bragt tusindvis af civile ofre med sig. Den afghanske civilbefolkning bliver igen og igen, både fra Talebans side, men også fra Nato troppernes, udsat for overfald, bombninger og drab. De danske magthaveres adfærd med umenneskelige tvangsudvisninger ignorerer den kritiske situation i Afghanistan, og bringer de mørke år omkring Anden Verdenskrig, hvor daværende danske myndigheder masseafviste flygtninge fra nazisternes terrorregime, i erindring. Den danske stat burde anerkende deres forpligtelse til at hjælpe og beskytte flygtninge fra et land i krig.
Turkish Airlines medansvarlig for tvangsudvisninger
Den officielle statsracisme, som involverer en uanstændig udlændingepolitik og ekstremt restriktiv praksis, en manglende respekt for menneskeliv samt et uhyrligt forhastet deportations apparatus, er imidlertid ikke det eneste aspekt af de umenneskelige udvisninger. De flyselskaber, der medvirker til at transportere tvangsudviste asylansøgere af lutter økonomiske interesser, er medansvarlige for, at udvisningerne lader sig gøre på et praktisk plan. Piloter og øvrigt personale kan ikke undgå at være vidende om, at der er tale om tvangsdeportationer, da de afviste ofte vil være i håndjern/strips, og de desuden eskorteres af danske politibetjente. Vi mener, at den tavse medvirken, der udøves i Turkish Airlines samt i alt involveret personale, er udtryk for en accept af de tvangsdeportationer den danske stat eksekverer, med alvorlige konsekvenser til følge.
Det er ikke første gang at det tyrkiske flyselskab er involveret i tvangsudvisninger af afviste asylansøgere. De havde en markant rolle i midt- og slut 90’erne, med udvisninger af afviste iranske asylansøgere.
I 2012 og 2013 stod det tyrkiske flyselskab igen til rådighed for den danske statsracisme, og deltog aktivt i tvangsudvisningerne af de afviste afghanske asylansøgere. Dette minder os om de flygtninge, som blev sendt retur til Tyskland, og senere omkom i nazisternes udryddelseslejre.
Folk har ikke glemt de uhyrlige begivenheder der fandt sted under Anden Verdenskrig. De vil ej heller glemme eller passivt tillade de nuværende udvisninger. Deres medløber, som gør disse mulige, Turkish Airlines, bør anerkende deres medansvar og nægte at understøtte den danske stats racisme og uanstændige behandling af sårbare individer og familier.
Asylret. Lærke, Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
facebook. asylret

Meddelelse fra Asylret den 14. juli 2013
Sidste nyt om udvisningerne til Kosovo den 11.7.2013


Den 11.7. sendte Asylret en meddelelse ud om massetvangsudvisninger fra Danmark til Kosovo. Vi har nu yderligere information fra R.B. - en af de udviste - som her til aften (14.7) oplyser til Asylret, at der var ca. 50 mennesker med det privatchartrede fly onsdag formiddag: ca. 20-25 afviste asylansøgere fra Kosovo - heraf 4 fra Kongelunden, som er et asylcenter for folk med særligt behov for omsorg-, 12-15 politibetjente, to tolke, en læge samt flypersonale. Den 15 årige R.B. lagde særligt mærke til familien med det handicappede barn, som Asylret også omtaler i vores meddelelse af 11.7.

Med baggrund i de sager som Asylret har kendskab til er det vores overbevisning, at masseudvisningerne til Kosovo er politisk bestemte. Vi ved, at der i hvert fald ikke er foregået forsvarlig sagsbehandling i de to sager Asylret har haft og vi frygter, at det samme gælder for en stor del af de andre asylansøgere om bord på det chartrede fly til Kosovo d. 11.7.
Asylret opfordrer derfor til at protestere mod onsdagens udvisninger af svært psykisk og fysisk syge mennesker til Kosovo. Se vores meddelelse af 11.7. samt klip fra TV2 nord på Asylrets Facebook.

Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook: Asylret

 

 


En sørgelig meddelelse fra Asylret.
UDVISNINGSMØLLEN MALER VIDERE

I dag (11.7) til morgen har Rigspolitiet eksekveret flere tvangsudvisninger til Kosovo. Blandt de tvangsudviste er tre mennesker, som Asylret har fulgt gennem flere år og hvis sager vi har ført.

Sag nr. 1: Barn tvangsudvist mens psykiateren er langtidssygemeldt

R.B. er 15 år og gik til børnepsykiatrisk behandling på Hejmdal - et børne- og ungdomspsykiatrisk behandlingssted på Frederiksberg. R.B har gået der i over to år og er i anti-psykotisk behandling med det anti-psykotiske præparat ”Abilify”. Tre forskellige børnepsykiatere har i løbet af de sidste tre år vurderet R.B. Alle involverede børnepsykiatere har samstemmende vurderet, at drengens tilstand er meget alvorlig og behandlingskrævende. Alligevel har Justitsministeriet ikke villet give opsættende virkning på udrejsefrist; de trak drengens lovlige ophold tilbage i februar 2013. I forgårs var drengen, som er forældreløs, og hans farfar, som er hans værge, kaldt til udrejsekontrol hos Rigspolitiet. Asylret ringede umiddelbart derefter til Justitsministeriet og orienterede ministeriet om, at R.B.s psykiater stadig var sygemeldt, men at hun forventedes at være tilbage om ca. to uger, således at ministeriet kunne få de specifikke lægelige oplysninger som ministeriet havde udbedt sig i deres seneste brev af 14.5.2013. Ved telefonsamtalen i forgårs orienterede Asylret også ministeriet om, at R.B.s medicindosis var sat op til det dobbelte i henhold til det seneste journalnotat. Asylret fik det svar, at oplysningerne ville blive givet videre til sagsbehandleren – og at der under ingen omstændigheder ville ske nogen udvisning før ministeriet havde svaret på Rigspolitiets mail, hvori Rigspolitiet forespurgte om der lå udsendelseshindringer. Det næste der skete i sagen var en opringning fra flyet til Kosovo her til morgen, hvor R.B. fortalte, at politiet kom og hentede dem i morges og han og hans farfar sad i flyet til Kosovo.

Asylret finder det forkasteligt, at Justitsministeriet udbeder sig specifikke lægelige oplysninger i seneste brev af 14.5. for derefter den 11.7. at tvangsudvise et barn, som er under løbende medicinsk og speciallægelig behandling uden at afvente den sygemeldte psykiaters svar.

En barndom i danske asyllejre 

15 årige R.B. har levet som flygtning siden han var 2 år gammel. Langt det meste af sin 15-årige tilværelse har han henlevet i asyllejre i Danmark – afbrudt af en kort periode i Sverige og en kort periode under jorden i Danmark. Det har været en barndom fyldt af angst, hver gang han i en af de mange asyllejre han har boet i oplevede en tvangsudvisning på nært hold. R.B. følte sig som dansker og hans største ønske var, at få lov at blive i Danmark, det eneste land han kender som sit og hvor han har sin øvrige familie: en onkel, en tante, og fætre og kusiner. Det er også her hans farmor, der i praksis har været hans mor, ligger begravet. Endelig skal det nævnes, at ministeriet er vidende om, at R.B.s farfar er analfabet og vil have særdeles svært ved at klare sig i Kosovo og forsørge sig selv og sit barnebarn.

Sag nr. 2: Ung mand med paranoid skizofreni og svær PTSD skal selv organisere import af medicin til Kosovo, oplyser Justitsministeriet.

I dag til morgen fik Asylret en opringning fra den 20 årige V.M.s kontaktperson, som oplyste, at V.M., der var blevet anholdt og sat i i flygtningefængslet Ellebæk dagen forinden, var på vej til lufthavnen. V.M. er en svært psykisk syg ung som for to år siden blev diagnosticeret med paranoid skizofreni og svær PTSD. V.M. er i kombinationsbehandling med flere præparater, herunder det anti-psykotiske middel ”Abilify”, og er blevet fulgt tæt af psykiater, for hvem det er lykkedes at afhjælpe hans svære angst og psykotiske symptomer noget, således at V.M. har fået en mere tålelig tilværelse. Psykiateren vurderer dog, at hans funktionsniveau fortsat er meget lavt. Ifølge Asylrets producentoplysninger sælges og markedsføres ”Abilify”, som V.M.  behøver,  ikke i Kosovo. Da Asylret i dag kontaktede Justitsministeriet for at forhøre sig om tvangsudvisningen af V.M. oplyste Justitsministeriet, at de skønnede at V.M. skulle tvangsudvises. Ministeriet var ikke i tvivl om, at V.M. var meget alvorlig psykisk syg, men henholdt sig til, at det var muligt, at importere ”Abilify” til Kosovo. Da Asylret spurgte den sagsbehandler, som havde truffet afgørelsen om det betød, at en ung mand med paranoid skizofreni og svær PTSD skulle arrangere egen-import af sin medicin lød svaret ordret: ”I udgangspunktet ja, med mindre han kan finde nogen, som kan hjælpe ham med det.”

Asylret vurderer, at det vil være ganske umuligt for V.M. at organisere sin egen medicinske behandling. Det fremgår af psykiaterudtalelser i sagen, at psykiateren vurderer, at resultatet af en eventuel behandlingsafbrydelse vil være en svær forværring af V.M.s lidelser, som formodentlig i sidste ende vil føre til selvmord. Psykiateren vurderer ligeledes, at V.M. vil være ude af stand til nogensinde i nævneværdigt omfang at passe et job. V.M. har intet netværk af nogen art i Kosovo. Også dette forhold er Justitsministeriet gjort bekendt med.

Tillykke til Morten Bødskov

Asylret siger tillykke til Morten Bødskov; det er i dag lykkedes justitsministeren at nedbringe antallet af asylansøgere, der har tilbragt over 10 år i danske asyllejre med to, da R.B. og hans gamle, nedslidte farfar blev udvist til et Kosovo, som den unge R.B. aldrig har sat sine ben i så langt han kan huske tilbage.
Tillykke med, at regeringen opretholder et menneskesyn og en flygtningepolitik, hvor de er ganske ligeglade med, om folk der udvises dør af det. Tillykke med at moral og etik er helt og aldeles afskaffet i ministeriel sagspraksis; Asylret ved nu med sikkerhed og fra langt flere sager end de to nævnte, at Justitsministeriets sagsbehandling er langt under Integrationsministeriets niveau – og det var som bekendt ikke imponerende; på visse punkter var det så elendigt, at den daværende Integrationsminister ved sit misregimente fik taget livet af sit eget ministerium. Asylret har erfaret, at justitsministeriets håndtering af asylansøgeres retssikkerhed lader meget tilbage at ønske. Asylret har erfaret, at ministeriets sagsbehandlere tilsyneladende ikke er bekendt med ministeriets eget praksisnotat om humanitært ophold.

Asylret opfordrer til mailprotest

Asylret håber på, at mennesker med sundhedsfaglig indsigt vil protestere over udvisningen af R.B. og V.M. ud fra lægelige og sundhedsfaglige hensyn. Vi opfordrer samtidig alle mennesker med hjertet på rette sted til at protestere til Morten Bødskov over udvisningerne til Kosovo i dag. På TV2 Nord ligger et tv indslag om en tredje udvisning til Kosovo i dag af familien Pira. Det er også rystende.

Protester til justitsminister Morten Bødskov på:  jm@jm.dk

Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asyret.dk
Facebook:Asylret
 

Meddelelse fra Asylret den 14. april 2013
Den første udvisningsrunde afsluttes mandag
Mandag aften kl. 18.05 afgår det foreløbigt sidste Turkish Airlines-fly fra Kastrup mod Kabul med tvangsudviste afghanere. Dermed vil Ellebæk være tømt for afghanere i udsendelsesposition - men nye vil hurtigt komme til. Endnu ca. 200 afghanere venter i ængstelighed på en afgørelse om, hvorvidt de kan udvises fra Danmark.
De sidste 9 afghanske krigsflygtninge bliver mandag ved 15-tiden kørt fra den lukkede afdeling i Center Sandholm til Kastrup. I lufthavnen bliver de i politiets varetægt ført til et fly ejet af Turkish Airlines, der skal flyve dem til Istanbul og derfra til Kabul.
Asylret opfordrer til, at flygtningevenner, aktivister og alle andre med hjertet på rette sted vil være til stede i lufthavnen i et forsøg på at komme i dialog med passagerne på det pågældende fly fra Turkish Airlines og fortælle dem om de umenneskelige tvangsdeportationer til det borgerkrigshærgede land, Afghanistan. Regeringens udlændingepolitik afspejler ikke den brede befolknings ønsker. Ved udvisningen den 9. april var det hverken flygtningevenner, asylaktivister eller dedikerede ildsjæle, der forsøgte at sætte en stopper for udvisningen, men derimod de tilstedeværende flypassagerer, der protesterede og opfordrede kaptajnen til ikke at flyve med de tvangsudviste afghanere.
Asylret opfordrer indtrængende de involverede flyselskaber til omgående at ophøre med at transportere tvangsudviste asylansøgere af alle nationaliteter.
De 9 sidste afghanere, der står til udvisning i denne runde, hedder Hassan Ahmadi, Mohamadi, Aslamzadeh, Ahmadi, Hakim Jaffari, Sayed Hashemi, Reza Hossaini, Ali Karimi og Gholam Ahmadi.
Asylret, julie K, Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
facebook: Asylret

 
Meddelelse fra Asylret den 10. april 2013
Solidaritet fra flypassagerer, da 4 afghanske asylansøgere i går med forsinkelse fløj mod Istanbul
I går (9.4) sendte Asylret en meddelelse ud om stor modstand blandt de fem afghanske unge mænd, der skulle udvises fra Danmark med Turkish Airlines mod Istanbul med slutdestination i Kabul.  En af dem, Hamoyon, gjorde så meget modstand, at han blev sat af og stadig er i Danmark. De fire andre blev fløjet til Istanbul med kraftig forsinkelse pga. deres modstand og de øvrige passageres solidaritet og protester. Fra Istanbul fik Asylret en opringning, fra en af dem. Han sagde bl.a.: ”Det var en flyvetur, hvor alle kiggede på os og talte med os, selvom politiet sagde, de ikke skulle.”
Asylret takker hver eneste flypassager, som har talt med de afviste afghanske asylansøgere eller på anden måde har vist deres protest, medfølelse og interesse. Det betyder alverden; det kunne vi høre ved telefonsamtalen. Vi ved, det kræver mod at henvende sig til medmennesker i en så svær situation. Det er nemmest, at give efter for politiets kommunikationsforbud, se den anden vej og tænke: "jeg kan jo alligevel ikke gøre noget". Men når medmenneskeligheden sejrer, som det skete på gårsdagens stærkt forsinkede flyafgang fra Kastrup, så kan selv 8 eskorterende betjente til 4 asylansøgere ikke herske over dem. Det så vi i går, hvor der midt i udvisningsbarbariets mørke blev tændt et lille lys af håb.
I skrivende stund har Asylret netop fået besked om, at de 4 unge mænd er landet i Kabul. ( kl.11.45 dansk tid)
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook : asylret

Meddelelse fra Asylret den 9. april 2013
Afviste afghanske asylansøgere gør oprør – deportation udsat

Aftenens udvisning af 5 afghanske asylansøgere kl. 18.05 med Turkish Airlines forløb anderledes, end politiet havde planlagt. En asylansøger satte sig - i desperation over at skulle sendes til Kabul - til modværge, hvilket førte til tumult, hvorefter politiet måtte opgive at sætte ham på flyet. Ifølge Asylrets oplysninger reagerede endnu en asylansøger ved at slå sit hoved mod en stol foran sig, hvilket fik ham til at bløde fra næse og mund. Episoden fik de øvrige passagerer til at reagere og protestere mod Turkish Airlines' medvirken til udvisninger. Passagerernes protester kan hænge sammen med, at de udvisningstruede efter tumulten blev lagt i håndjern/strips; et syn, der virker særdeles voldsomt på de fleste.
Asylret beundrer asylansøgernes mod til at sætte sig til modværge overfor så massiv en overmagt som to betjente pr. tvangsudvist asylansøger. Vi vil desuden gerne takke de øvrige flypassagerer for at protestere mod Turkish Airlines' medvirken til udvisninger og for deres spontane reaktion på politiets hårdhændede behandling af asylansøgerne, hvis eneste forseelse er at have søgt asyl i Danmark.
Asylrets kilde oplyser, at flyet endnu ikke var afgået fra Københavns Lufthavn klokken 18.43. Dette er i skrivende stund, hvad vi ved med sikkerhed.
Asylret
Julie K. og Said Parvin

www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook: asylret


Meddelelse fra Asylret den 9. april 2013
Tvangsudvisningerne fortsætter

Det officielle Danmark opretholder dets fremmedfjendske politik og fortsætter med at tvangsudvise afghanere til det borgerkrigshærgede Afghanistan
I dag kl. 15 er endnu 5 afviste, afghanske asylansøgere blevet kørt fra Ellebæk, hvorefter de vil blive sat på Turkish Airlines’ flyafgang kl. 18.05 med kurs mod det borgerkrigshærgede Afghanistans hovedstad,Kabul.
Krigen i Afghanistan har bragt tusindvis af civile ofre med sig. Den afghanske civilbefolkning bliver igen og igen, både fra Talebans side,men også fra Nato troppernes, udsat for overfald, bombninger og drab.Senest i forgårs, hvor 10 børn blev dræbt og 6 kvinder såret i etluftangreb fra Natos side.
Danske magthaveres adfærd med umenneskelige tvangsudvisninger bringer de mørke år omkring Anden Verdenskrig i erindring, hvor daværende danske myndigheder masseafviste flygtninge fra nazisternes terrorregime.

Turkish Airlines medansvarlig for tvangsudvisninger – og det er ikke første gang …
Det officielle Danmark er imidlertid ikke den eneste part i de umenneskelige udvisninger. De flyselskaber, der siger ja til at transportere tvangsudviste asylansøgere af lutter økonomiske interesser, er medansvarlige for, at udvisningerne lader sig gøre på et praktisk plan. Piloter og øvrigt personale kan ikke undgå at være vidende om, at der er tale om tvangsdeportationer, da de afviste ofte vil være i håndjern/strips, og da de desuden eskorteres af danske politibetjente. Ved gårsdagens udvisning var der 12 betjente om 6 udviste afghanere. Det er endvidere langt fra første gang, at Turkish Airlines er direkte involveret i tvangsudvisninger af afviste
asylansøgere. De har for vane at sætte økonomiske interesser over medmenneskelige hensyn, idet selvsamme flyselskab spillede en markant rolle i midt- og slut-90’ernes udvisninger af afviste iranske asylansøgere og i 2010; de afviste syrere.
Boykot Turkish Airlines og tilsvarende flyselskaber!
Asylret opfordrer alle humanister, flygtningevenner og flygtningeorganisationer til at boykotte de flyselskaber, der medvirker til tvangsudsendelser. Så vidt, vi er orienterede, varetagerTurkish Airlines fuldt og helt de igangværende, tvungne deportationer.Vi opfordrer alle til at skrive til Turkish Airlines og kræve, at de
omgående ophører med deres aktive rolle i tvangsudvisningerne samt, i modsat fald, at boykotte selskabet.
De 5 afghanere, der i dag skal udvises, hedder Masoud Hamnava,
Rohoulla S., Mostafa A., Mohamadi og Arash K.
Asylret
Said Parvin og Julie K

www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook: asylret
Meddelelse fra Asylret den 7. april 2013
Mens tvangsudvisningerne fortsætter - Øjenvidneberetning fra Kastrup Lufthavn

Igår (8.4.) blev der protesteret effektivt og indtrængende mod de igangværende udvisninger til Afghanistan af en aktivist fra Bedsteforældre for Asyl, der aktionerede to timer ved Turkish Airlines indtjeknings kø fra 15.30-17.30 og fik rigtig mange af de passagerer, der tjekkede ind i tale. Hun kunne ikke nå at tale med alle, men de rejsende spredte selv informationerne om tvangsudvisningerne, så det bredte sig som ringe i vandet.
Flere af passagererne spurgte efterfølgende ved skranken, om det var rigtigt, at Turkish Airlines fløj med tvangsudviste? De blev henvist til kontoret. I løbet af en time var oplysningskampagnen fra den målbevidste enkelt-kvinde-aktivist fra Bedsteforældre for Asyl så vellykket, at det blev for meget for politiet, der sendte to betjente bevæbnet med knipler og maskinpistoler mod hende. De stillede sig overfor indtjeknings køen i magtposition med skrævende ben. Da aktivisten fra Bedsteforældre for Asyl oplyste, at hun var der, fordi hun havde læst om tvangsudvisningerne i avisen, mente betjentene, at de udviste skulle ud, sådan var loven. De henviste til Irakerne i Brorsonskirken, der, som de sagde, ”var lutter kriminelle og voldtægtsforbrydere.”
Asylret ved, at vi heldigvis er alt for mange her i landet, der ved, hvem der i desperation søgte ly i Brorsonskirke til at man kan slippe af sted med den slags ringeagtende og respektløse bemærkninger i embeds medfør, mens man angiveligt sørger for sikkerheden i Kastrup.  Asylret formoder derfor, at en af de rejsende har klaget over politiets opførsel. Faktum er, at betjentene blev ringet op. Derefter forsvandt de.

Vi begynder med de unge mænd,  derefter  tager vi børnefamilierne

Dagens udviste afghanere var alle unge mænd. Som mange andre er Asylret rystet over den udvisningspraksis Danmark lægger for dagen, hvor man begynder med de unge mænd for så  - skridt for skridt – at nå frem til børnefamilierne.  Modellen genkender vi fra udvisningerne til Irak. Men vi er lige så rystede over den kyniske sagsbehandling, der går forud for udvisningerne. Hvor man rask væk stempler mennesker med behov for beskyttelse som ”afviste asylansøgere.”
Afghansk delegation: flere af de afviste asylansøgere vil være i livsfare ved tilbagevenden
Flere anonyme kilder har oplyst til Asylret, at den afghanske delegation, som kom til Danmark for at hjælpe med at identificere afghanske asylansøgere, i flere tilfælde har meddelt de danske myndigheder, at den afviste asylansøger vil være i livsfare ved tilbagevenden til Afghanistan. Hvad fortæller det os om det danske asylsystem? Det fortæller os, at det er så ringe, at det er livsfarligt.
Heller ikke i forhold til børn fungerer asylsystemet. Som en forældrerepræsentant til en forældreløs afghansk dreng, som kom til Danmark som 15 årig, sagde til Asylret forleden, efter at have fulgt drengens trængsler gennem tre år i det danske asylsystem: ”Det er som om udfaldet er givet på forhånd. Det er ufatteligt kynisk, han skal bare ud, ligegyldigt hvad; der er ingen, der hører, hvad han siger.”

Kæmp for et reelt asylsystem

Kæmp mod uret og for et reelt asylsystem, der reagerer på de faktiske forhold i de lande, asylansøgerne kommer fra. Det er tydeligt, at de danske myndigheders kendskab til de faktiske forhold i Afghanistan er for ringe. Fuldstændig som det var tilfældet med Irak. Sig derfor fra overfor udvisninger til Afghanistan af enhver art. ”Frivillige” som ufrivillige.
Hvis man, når man siger fra, griber til dagens enkelt-aktivist-model er det vigtigt, at man ikke fremstår som del af en gruppe, hvis målet er, at få folk i tale, for det er en af politiets undskyldninger for at gribe ind og afbryde ethvert forsøg på dialog og oplysning. Således også i dag, hvor betjentene indledningsvist oplyste til kvinden fra Bedsteforældre for Asyl, at de var ”sendt hen for at se, om der stod en gruppe.”  På den anden side er det også vigtigt, at stå ved, hvor man kommer fra og den aktionerende kvinde i dag svarede hver gang ærligt, at hun var fra Bedsteforældre for Asyl, når en af de rejsende spurgte hende, hvor hun kom fra. Men hun bar ingen badge, bannere eller andet, da det også kan give politiet et påskud for at gribe ind.

Asylret, Johanna Haas og Said Parvin

www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook: asylret
Meddelelse fra Asylret den 7. april 2013
Tvangsudvisningerne fortsætter

Dags dato (7.4.) klokken 14.00 samledes en gruppe mennesker udenfor Sandholmlejren i fælles protest mod de danske myndigheders igangværende udvisninger til Afghanistan. Deltagerne var blandt andre Bedsteforældre for Asyl, aktivister fra "Her-er-plads"-kampagnen samt et antal humanister. Turen gik dernæst til fods og i biler mod Ellebæk, hvor afviste asylansøgere sidder frihedsberøvede med henblik på tvangsudvisning. Hensigten var en fredelig, tavs protest mod udvisningerne til Afghanistan. De unge mænd, der blev udvist i dag, har siddet frihedsberøvede den seneste måneds tid og må føle sig aldeles glemte og alene. De forsamlede ville bare stå der; udenfor fængslet, når de udviste blev kørt af sted mod lufthavnen for at vise, at vi er mange, der er bevidste om, hvad der foregår i Danmark netop nu, og at de udviste har vores dybe medfølelse. Det lykkedes imidlertid ikke at komme tæt nok på politibilerne med afghanerne, der blev kørt mod lufthavnen og en udvisning til Kabul via Istanbul med Turkish Airlines, da øvrigt politi blokerede Ellebækvej og dermed afskar demonstranterne vejen til fængslet og bilerne.
Dødelig tavshed fra det officielle Danmark
Der er intet nyt i, at Danmark udviser til Afghanistan, hvilket foregik i rigt mål under VKO-regeringen og nu også under den nye regering. Noget nyt og særdeles skræmmende er imidlertid, at "svaret" på udvisningerne er en rungende tavshed fra danske medier og - hvad værre er - politikere, som tidligere har talt de afviste asylansøgeres sag, blandt andet Enhedslisten. Ingen politikere synes at tage afstand fra de igangværende udvisninger og den forventede masseudvisning henover foråret til verdens næste farligste land, Afghanistan. Det er beskæmmende og ildevarslende. I Asylret ønsker vi et anstændigt Danmark, som lever op til internationale konventioner, og vi forventer naturligt nok, at oplagte grupper blandt de folkevalgte markerer sig og tager afstand fra begivenheder som denne masseudvisning, hvis de vil bevare deres politiske integritet og hæderlighed samt folkets stemmer ved næste valg.
Asylret, Julie K, Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Facebook: asylret
Meddelelse fra Asylret den 6. april 2013
Tvangsudvisningerne fortsætter.

Gennem kilder ved Ellebæk fængslet i Sandholms lukkede afdeling har vi fået information om, at der i morgen udvises 9 unge mænd til Afghanistan: ”I morgen (d.7.april)  kl. 15 bliver Ali dad Tavasoli 19, Assad  Jafari  22,  og Mehdi  Honsaini 21 sammen med 4 andre  kørt fra den lukkede afdeling og sat på et fly med kurs mod Afghanistan,” oplyser vores anonyme kilde.Udvisningen sker på trods af, at krigen i Afghanistan fortsætter og der dag efter dag er civile afghanere, der mister livet eller lemlæstes. Hertil kommer, at internt fordrevne og hjemvendte flygtninge lever en kummerlig tilværelse. Det er bl.a. beskrevet i artikel i Berlingske Tidende fra den 26.2.2012. Forholdene har ikke bedret sig siden: http://www.b.dk/globalt/afghanske-myndigheder-fanger-en-halv-million-flygtninge-i-slum
Man kan tilføje flere rystende ting til denne artikel. Blandt andet at halvdelen af alle afghanske børn under 5 er kronisk underernærede.
Den danske regering er med sin stædige og umenneskelige udvisningspraksis – med og uden ”blodpenge” - ikke den eneste kyniske part i tvangsudvisningerne til Afghanistan, et land man kun kan betegne som borgerkrigslignende.
De flyselskaber, der transporterer de udviste og som har økonomiske interesser i sagen, er den anden part. Deres piloter og medarbejdere kan ikke undgå at være vidende om, at der er tale om tvangsudsendelser af mennesker med ben- og  håndlænker på og / eller eskorteret af danske politi. Asylret opfordrer derfor alle humanister, flygtningevenner og flygtningeorganisationer til at boykotte de flyselskaber, der medvirker til tvangsudsendelserne.
Fra Kastrup flyver Turkish Airlines de udviste afghanere til Kabul. Vi opfordrer til, at man skriver protestskrivelser til Turkish Airlines og at man gør Turkish Airlines eksplicit opmærksom på, at man er vidende om, at Lufthansa ikke længere vil flyve med mennesker mod deres vilje. Vi opfordrer også til, at man ved lejlighed takker Lufthansa for dette standpunkt, så flyselskabet holder fast i det – og det breder sig til andre flyselskaber.
Asylret
Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk

Asylret facebook

Meddelelse fra Asylret den 2. april 2013
Den anden større tvangsudvisning af afghanske asylansøgere i marts / april 2013

Aktivister fra initiativet 'Her Er Plads' melder fra Københavns Lufthavn, at danske myndigheder d.d. (2.4.13) har udvist endnu 5 afghanske asylansøgere til Afghanistan via Istanbul med Turkish Airlines. Tolv aktivister var her til aften igen på plads i lufthavnen for i en fredelig aktion at informere de øvrige rejsende om udvisningerne. Som ved sidste tvangsudvisning til Afghanistan greb politiet ind - bad aktivisterne identificere sig og spurgte dem ud.
Smidt af flyet trods fredeligt dialogforsøg
Værre gik det to passagerer på vej til Istanbul, da de på vej ud til flyet spurgte flypersonalet, om det var rigtigt, at der var tvangsudviste om bord svarede nogen ja og nogen nej. Herefter blev de nægtet ombordstigning.
Er de danske myndighederne bange for svaret?
Asylret er uforstående overfor, at fredelige flypassagerer, der blot stiller et enkelt simpelt spørgsmål til medpassagererne, smides af flyet. Med hvilken hjemmel?  Og hvem har besluttet det? Er det de danske myndigheder? Eller er det flyselskabet? Er det forbudt at forsøge at komme i kontakt med mennesker, der udvises direkte fra flygtningefængslet Ellebæk? Hvad er det myndighederne frygter, de udviste vil sige? Og hvilken aftale har de danske myndigheder indgået med Turkish Airlines? Er der ulempetillæg for at flyve med asylansøgere der udvises? Er der mon sær-instrukser angående sikkerhed? Og bør mennesker ikke kunne reagere på medmennesker i nød uden at de smides af flyet og det koster dem en flybillet? Er Danmark et demokratisk åbent land?
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk


Meddelelse fra Asylret den 2. april 2013
Tvangsudvisning udsat

Det forlyder fra pålidelig kilde, at Retten i Hillerød denne formiddag har holdt retsmøde og dernæst informeret Feda, en af de 5 udvisningstruede afghaner, der ellers skulle være transporteret til Kabul i eftermiddag, har fået udvisningen udsat fra klokken 18.05 til 21 i aften.
Asylret står uforstående overfor denne retslige proces og afgørelse, da Retten i Hillerød ikke burde have med tvangsudvisninger at gøre. Disse hører alene under Nationalt Udlændingecenter (NUC), Rigspolitiet.
Der er muligvis tale om et røgslør fra politiets side for at hindre aktivisme og fokus på tvangsudvisningerne i lufthavnen. Det forklarer imidlertid fortsat ikke en dansk domstols aktive deltagelse i processen.
Asylret, Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Asylre facebook


Meddelelse fra Asylret 1. april 2013
Fem udvisninger til Afghanistan i morgen

Asylret er informeret om, at der i morgen (tirsdag d. 2. 4.) er planlagt fem udvisninger til Afghanistan. Alle asylansøgere har været indespærret i Ellebæk forud for udvisningerne og køres således direkte fra flygtningefængslet Ellebæk til lufthavnen.
Tre har skrevet under på såkaldt frivillig udrejse, en har nægtet at skrive under. Hvorvidt den femte har skrevet under eller ej er Asylret ikke vidende om.
Onsdag den 27.3.skrev Asylret en meddelelse om, at det kontor i Justitsministeriet, der kan stoppe en tvangsudvisning i praksis var gået på påskeferie allerede om mandagen. For nærmere detaljer henvises til Asylrets meddelelse fra den 27.3. på Facebook. Vi forudså, at dette kunne medføre tvangsudvisninger af mennesker, hvis psykiske tilstand ikke tillader tvangsudvisning.  Alt tyder desværre på, at Asylret får ret. Favad, en af de fem der skal tvangsudvises i morgen, lider ifølge de lægelige oplysninger af depressioner og hallucinationer / psykotiske symptomer og har i Afghanistan været udsat for tortur.
Ifølge Asylrets oplysninger køres de fem afghanske asylansøgere fra Ellebæk i morgen kl. 15.00 og sættes på et fly mod Istanbul kl. 18.05.
Asylret har navnene på fire af de fem, der udvises i morgen: Feda, Hotak, Zabih, Favad.
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk


Meddelelse fra Asylret 25. marts 2013
Ingen ansvarlig på det kontor, der kan stoppe tvangsudsendelser: Asylsystemets Stoplys er ude af drift

”Der er ikke nogen her, alle er på påskeferie, jeg er helt ny, jeg aner ingenting,” sådan lød det i dag (27.3.13), da Asylret ringede forgæves til Kontoret for Humanitært Ophold og Udsendelser i en hastesag angående psykisk sygdom hos en af de afghanere, som sidder indespærret i Ellebæk med henblik på tvangsudvisning.
Asylret erfarede, at mens Danmark planlægger og har påbegyndt tvangsudvisning af hundredvis af afghanere er det relevante kontor i Justitsministeriet gået på påskeferie. Asylrets hastebrev angående den psykisk syge mand, der er tidligere torturoffer, er afleveret personligt til portvagten i mandags kl. 11.30 med besked om, hvad det drejede sig om.  Det er endnu ikke skannet ind af ”fællesservice,” som jeg i dag fik oplyst ellers skanner ind fra dag til dag. Asylrets brev er dermed ikke tilgængeligt for den ene medarbejder, der er til stede; hun spurgte Asylret, om jeg var helt sikker på, at jeg havde fået fat i det rigtige kontor. ”Der er ikke nogen her, alle er på påskeferie, jeg er helt ny, jeg aner ingenting.” Adspurgt om hun da ikke ligesom nye læger havde en bagvagt, hun kunne tilkalde, var svaret nej. Jeg spurgte efter kontorchefen: ”hun er på påskeferie”. Den nye medarbejde, ene kvinde på skansen, gav mig det råd, at
jeg kunne prøve at ringe rundt til de andre kontorer i Justitsministeriet i håb om at finde en mere erfaren medarbejder. Da jeg spurgte hvilket, svarede hun, at det vidste hun ikke. Hun var ærlig og oprigtig i sine svar. Men hun var, forståeligt nok, på herrens mark og gjorde i forhold til sagen lige så lidt gavn som en telefonsvarer.  Asylret har forståelse for, hendes prekære og urimelige arbejdsbetingelser, men det hjælper ikke den psykisk syge asylansøger, der sidder i Ellebæk og som ifølge lægelige oplysninger under behandling med anti- depressions mediciner af forskellig slags, og skal tvangsudvisning straks efter påske; politiet har i dag informeret ham om dette.
Hvor er Justitsministeriets fornemmelse for retssikkerhed?
Justitsministeriets fornemmelse for asylansøgeres retssikkerhed er under al kritik, når Kontoret for Humanitært Ophold og Udsendelser i praksis lukker kontoret midt i en masseudvisning af afghanske asylansøgere ved kun at bemande det med en uerfaren, ny medarbejder, som ministeriet helt åbenlyst ikke har fundet tid til at oplære endnu. Asylret mener, at myndighederne af retssikkerhedsmæssige hensyn kun kan tvangsudvise ,hvis den instans, der kan stoppe tvangsudvisningerne er tilgængelig. Det er snart påske og Asylrets opringning viser, at den ansvarlige myndighed, som kan stoppe en tvangsudvisning og løslade fra Ellebæk, derfor ikke tilgængelig. Hos politiet maler udvisningsmøllen dog videre, uagtet at det snart er påske. Så tirsdag er systemet formentlig klar til endnu en tvangsudvisning af en psykisk syg. Før det ministerielle stoplys er kommet op at køre efter ferien.
Afghanistan. Behandling ved psykisk sygdom: 40 dages lænkning til et træ eller i en lille hellig celle
Vi taler om tvangsudvisninger til Afghanistan, et borgerkrigshærget land, hvor den mest fremherskende ”behandlingsform” ved psykisk sygdom er 40 dages lænkning til et træ eller et helligt sted på en diæt af vand, brød og peber, der skal få dæmonerne til at forsvinde. De pårørende betaler ca. 100 dollars for denne kur. Behandlingssystemet i Afghanistan ved psykisk sygdom er særdeles mangelfuldt og når kun ud til en lille brøkdel af dem, der har behov. Der er ingen praktiserende psykiatere, ingen kliniske psykologer og ingen psykiatri sygeplejersker ,lyder det i The World Bank’s NHP rapport om Afghanistan: Ghulam Dastagir Sayed:  “Mental Health in Afghanistan. Burden, Challenges and the Way Forward”, August 2011.
Alle Asylrets advarselslamper lyser rødt.
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk

Meddelelse fra Asylret den 25. marts 2013 - OPDATERING
Fire afghanske asylansøgere udvises denne aften - to med tvang
Aktivister fra Asylret og initiativet 'Her Er Plads' melder fra Københavns Lufthavn, at danske myndigheder d.d. udviser dobbelt så mange afghanske asylansøgere som tidligere antaget. I alt fire afghanere sendes denne aften til Kabul via Istanbul med Turkish Airlines. Aktivisterne befandt sig i lufthavnen for at informere de øvrige rejsende om udvisningerne samt videodokumentere begivenhederne.
To afghanere stod sammen med repræsentanter fra IOM og oplyste til aktivisterne, at de havde skrevet under på frivillig udrejse. De to øvrige afghanere befandt sig lidt mere afsides; omgivet af fire betjente, hvilket tyder på tvangsudvisning. Aktivisterne forsøgte at få de to i tale.
Aktivister anholdt trods fredelig aktion
12 aktivister blev anholdt af politiet trods en fredelig aktion, hvor de blot forsøgte at få en dialog i gang med de udvisningstruede afghanere og øvrige rejsende i lufthavnen. Aktivisterne blev omringet af politiet og ført ud af lufthavnen, hvorefter de blev bedt om at identificere sig pr. sygesikringskort og svare på spørgsmål om, hvorfor de befandt sig i lufthavnen, og om de kendte hinanden på forhånd, hvilket politiet tog notater om. Derefter blev aktivisterne sluppet fri igen.


Meddelelse fra Asylret 25marts 2013
Aktivister opfordrer flypassagerer og personale til at sige fra overfor tvangsudsendelser til Afghanistan
Idag, mandag den 25. marts, står to personer til at blive tvangsudsendt til Afghanistan over Istanbul med Turkish Airlines.
Aktivister fra initiativet, ’Her Er Plads’, vil være til stede i lufthavnen for at informere passagerer og personale om situationen. Aktivisterne vil opfordre dem til at sige fra og nægte at stå på et fly, der udover ferierejsende transporterer flygtende mennesker imod deres vilje. Det er flyets kaptajn, der har sidste ord, og vi håber, denne vil nægte at flyve, så længe der befinder sig udsendelsestruede om bord.
Situationen i Afghanistan
At den danske stat tvangsudsender mennesker til det krigshærgede Afghanistan er uansvarligt, uanstændigt og umenneskeligt.Aktuelt udvikler sikkerhedssituationen i landet sig til det værre. Internt i Afghanistan er en halv million mennesker stadig på flugt fra både Taleban og internationale styrkers luftangreb. Flygtninge, der vender hjem fra vestlige lande, anses som militære mål for Taleban. Senest har en rapport fra det australske forskningscenter Edmund Rice Center beskrevet udviste afghaneres situation som værende ”ekstremt farlig”, og Amnesty International betegner både sikkerhed og menneskerettigheder i landet som værende ”i stadig forværring”.
Flere deportationer i løbet af foråret
De to mennesker, der står til at blive tvangsudsendt i dag, er de første af over 400 mennesker, der i løbet af foråret står til at blive tvangsudsendt til Afghanistan. Blandt de mange hundrede er både børn, kvinder og mænd. Mange har nu levet i Danmark i op til fem år, og flere af de udvisningstruede børn er født og opvokset her i landet. Krig og forfølgelse i Afghanistan samt isolation, vold og usikkerhed i asylcentrene har taget hårdt på både børn og voksne, hvoraf mange har svære psykiske lidelser og posttraumatisk stress.
Mens Danmark ligger på andenpladsen over verdens fredeligste lande, ligger Afghanistan på næstsidste pladsen. Vi siger, at her er plads til medmennesker, der flygter fra krig og forfølgelse!

//

Meddelelse fra Asylret 25marts 2013
Massetvangsudvisninger til Afghanistan starter i aften ved 18-tiden

Fra flere uafhængige kilder er vi blevet informeret om, at den danske regering dags dato starter op med en udvisningsrunde over for afviste afghanske asylansøgere. Ved 18-tiden denne aften bliver de første to afghanere udvist fra Danmark til Kabul. Den ene afghaner har skrevet under på at ville forlade landet frivilligt, mens den anden, A.Z., bliver tvangsudvist.
Unødigt pres på afviste asylansøgere
Danske udlændingemyndigheder har de seneste måneder sat trumf på de såkaldte "motivationsfremmende foranstaltninger", hvor afviste asylansøgere i forvejen trues med bl.a. meldepligt hos politiet og indrejseforbud i EU og Schengen, hvis de ikke samarbejder om udsendelse. Trumfen består i en økonomisk støtteordning, som lover asylansøgerne et tusindtal danske kroner, hvis de skriver under på "frivillig udrejse". Asylret mener ikke, at desperate asylansøgere i tilstrækkelig grad kan overskue de konsekvenser og risici, som en sådan ordning kan føre med sig. Vi fordømmer endvidere den fortsatte brug af "motivationsfremmende foranstaltninger", som politiet selv har konstateret ikke virker efter hensigten, hvormed sårbare og traumatiserede mennesker underlægges et unødigt psykisk pres.
Ellebæk tømmes for afghanere
I Ellebæk, Danmarks flygtningefængsel for ikke-kriminelle asylansøgere, sidder en mængde afghanere p.t. frihedsberøvede, og de vil blive udvist af Danmark snarest muligt, hvad enten de har samarbejdet med politiet eller ej. De foreløbige udvisninger er skemalagt til at foregå de kommende tre uger.
Asylret
Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Meddelelse fra Asylret 11. marts 2013
Afghansk delegation har afhørt mindst fem asylansøgere

I går (10.3.2013) meddelte Asylret, at en afghansk delegation var på vej til Danmark for at afhøre asylansøgere. Asylret antager at de danske myndigheder planlægger masseudvisninger af afghanske asylansøgere, som det var tilfældet med irakiske asylansøgere i 2009. Vores formodning understøttes af at der for tiden er så mange afghanske asylansøgere indespærret i Ellebæk at det har ført til massiv og farlig overbelægning.
I dag er mindst 5 afghanske asylansøgere blandt de indespærrede i Ellebæk blevet afhørt af den afghanske delegation. Den ene af dem præsenterede de danske myndigheder som "repræsentant for det afghanske udenrigsministerium".
Foruden den afghanske delegation var repræsentanter fra Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp til stede ved afhøringerne. Asylret ved ikke, om de afghanske asylansøgere har haft adgang til advokatbistand eller bisiddere efter eget valg.
16-årig var ikke 18
En af de afhørte oplyser til Asylret, at den afghanske delegation i dag har afvist at acceptere de danske myndigheders aldersbestemmelse af ham. Da asylansøgeren kom til Danmark for to år siden oplyste han at han var 16 år gammel. De danske myndigheder nægtede at tro ham og aldersbestemte ham derefter til at være 18.
I dag har den afghanske delegation udtalt, at hans udseende ikke svarer til en afghansk mand på 20; han ser yngre ud. Asylansøgeren har bedt om ikke at blive sendt tilbage til Afghanistan, da han har boet i Iran fra han var 5 år gammel. Han har ingen tilknytning til Afghanistan.
Vi tvangsudviser før vi trækker os
Der er uhyggelige paralleller mellem masseudvisningerne af de irakiske flygtninge i 2009 og den planlagte masseudvisning af afghanske flygtninge nu.
I begge tilfælde sker det på tidspunkter, hvor flygtningenes hjemland er blandt de farligste i verden. Som oplyst i går anser ”Global Peace Index” i den seneste sammenligning mellem 158 lande Afghanistan for at være det næst-farligste land.
Til sammenligning ligger Syrien på plads 147. Danmark er så sikkert et land, at vi ligger som nr. 2 på Global Peace Index-listen.
Fri os for de flygtninge vores krige skaber
Vi vil, som det næst-sikreste land i verden, ikke tage ansvar for de få flygtninge vi får fra de omstridte krige, vi angiveligt fører for demokratiet. Det kunne og ville vi ikke med de irakiske flygtninge i 2009 og det nægter vi nu igen med de afghanske flygtninge.
Danmark skruer med vold og magt op for tvangsudvisningerne til Afghanistan, for de danske myndigheder vil af med de afghanske flygtninge inden de vestlige tropper snart trækker sig fra et Afghanistan i opløsning.
Inden der ikke er nogen vej uden om at erkende vores fejlslagne felttog og det uhyrligt store antal civile ofre, det har kostet.
Asylret vender tilbage så snart vi ved mere om den afghanske delegations afhøring af de afghanske flygtninge, der er indespærret i Ellebæk. 
Asylret, Johanna H, said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk

Meddelelse fra Asylret 10 marts 2012
Afghansk delegation på vej til Danmark

Asylret har fået oplyst, at er en afghansk delegation er på vej fra Afghanistan til Danmark. Delegationen skal fastslå, om afviste asylansøgerne er afghanere eller ej.
Massiv overbelægning i Ellebæk
Rygterne siger at Ellebæk, Danmarks flygtningefængsel, er proppet til randen med afghanske asylansøgere, som man snarligst vil tvangsudvise. Ellebæk er angiveligt så overfyldt, at ledelsen har valgt at lade fængslede asylansøgere sove i køkkenet. Asylret tvivler på, om det er tilladt i henhold til brandregulativer. Asylret finder den massive overbelægning i Ellebæk farlig og under al kritik. Og vi holder den samlede danske regering ansvarlig for i realiteten at tillade et lukket flygtninge-fængsel, der ikke officielt må kaldes et fængsel, fordi det ville indebære visse rettigheder for de indsatte.
Afghanistan er blandt de farligste lande i verden
I ”Global Peace Index 2012” indtager Afghanistan plads 157 ud af 158 lande og er således en af de absolut farligste lande i verden. Til sammenligning ligger Danmark lunt i svinget på en anden plads og er en af de absolut sikreste lande i verden. Alligevel mener regeringen ikke, at vi har plads til et par hundrede afghanske asylansøgere. Det mener Asylret vi bør have. Og vi tager på det skarpeste afstand fra alle planer om at sende uledsagede afghanske børn til ”modtagecentre” i Kabul. Børnenes sikkerhed kan på ingen måde garanteres. Tværtimod hjælper vi måske Taleban med at rekrutere nye medlemmer.
Vi husker 2009
I forbindelse med delegationen fra Afghanistan minder Asylret om et lavpunkt i nyere dansk historie, hvor Danmark lod hånt om grundlæggende retsprincipper og på danske jord udleverede asylansøgere til forhør hos anonyme, fremmede myndigheder. En anonym delegation fra Irak bestående af personer, hvis identitet eller bemyndigelse offentligheden ikke kunne få oplyst, landede den 17. august 2009 i Kastrup. Delegationen var kommet til Danmark for at afhøre irakiske asylansøgere fra bl.a. Brorsons Kirke med det formål at muliggøre en hurtig tvangshjemsendelse. Danmark tillod med journalisterne Anton og Esben Geist ord ”irakiske myndigheder at operere på dansk jord, men uden for dansk lov.” I henhold til Anton og Esben Geist kilde bestod den irakiske delegation af højtstående irakiske politiofficerer. De irakiske asylansøgerne blev nægtet retten til bisidder og advokat og flere irakere følte sig truet under afhøringerne. Førende danske jurister protesterede mod fremgangsmåden.
Asylret opfordrer til, at læse eller genlæser ”De afviste”, særligt s. 226-236: Forhør i fægtesalen[1], der med planerne om den afghanske delegations ankomst til Danmark er blevet sørgelig aktuel.
Asylret vender tilbage, når vi ved mere om den afghanske delegation og planlagte tvangsudvisninger til Afghanistan.
Asylret, Johanna H, said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
Meddelelse fra Asylret d. 29 november 2012
Fra Ellebæk til Skt. Hans. Sidste nyt om den unge afghanske mand som forsøgte selvmord i går
Asylret sendte i går, den 28.11., en meddelelse ud om en ung afghansk mands selvmordsforsøg i Avnstrup asylcenter. Z. er nu indlagt på Roskilde Amtssygehus Fjorden, den del af Skt. Hans Hospital, som Roskilde Amt råder over.
Ellebæk gør syg
Z. har to gange i sit unge liv været indespærret i Ellebæk med henblik på tvangsudvisning til Afghanistan.  Det har forandret ham voldsomt psykisk. Første gang var han indespærret i halvanden måned, han sultestrejkede og talte for første gang om selvmord. I foråret 2012 var han for anden gang frihedsberøvet i Ellebæk - denne gang i 9 dage. Det lykkedes Asylret at få ham løsladt og få genoptaget hans sag. Z. var forud for sin seneste fængsling en klog ung mand, udadvendt og høflig. To gange frihedsberøvelse i Ellebæk har forvandlet ham til en meget, meget vred ung mand. Det sidste halve år har han dog været totalt opgivende og med meget dårlig hukommelse. Og så psykisk dårlig at han i går forsøgte selvmord. Et halvt år efter at han slap ud af Ellebæk er han endt på Skt. Hans.
Gennem sine 3 år i Danmark har den unge forældreløse mand boet på Sjælsmark, i Sigerslev, Sandholm og nu Avnstrup, en DRK asyllejr, hvor der primært bor endeligt afviste asylansøgere.
Z.s baggrund
Z. er som 5 årig flygtet fra Afghanistan til Pakistan med en onkel og tante for at genforenes med sin far, mor og 5 søskende efter at Taleban havde kidnappet to onkler. De blev aldrig genforenet og Z. er vokset op hos sin tante og onkel. Onklen bebrejdede dog Z.s far -og dermed Z.- at de var nødt til at flygte og indtil han blev smidt ud som 14 årig var Z. skydeskive for anklager.Taleban forsøgte at hverve ham. Det lykkedes ham at flygte og han kom til Danmark som 16 årig. En alderstest erklærede ham for voksen.
Alderstests er usikre og omdiskuterede
Brugen af alderstests i asylsager er omdiskuteret, da de er usikre. Politiken og Information har bragt flere artikler.Der er ikke sket ændringer i aldersbestemmelsesproceduren i asylsager siden artiklerne blev bragt. Og sagkundskaben er ikke blevet dygtigere til at aldersbestemme i mellemtiden. Asylret mener, at de danske myndigheder bør stoppe med brugen af de usikre aldersbestemmelser. Der er alt for stor risiko for at et barn behandles som en voksen, ikke kan klare presset og ender med at blive psykisk syg. Det er det der er sket med Z.
Læs artiklen: Unge udvises efter tvivlsom alderstest: http://politiken.dk/indland/ECE948343/unge-udvises-efter-tvivlsom-alderstest/
Læs også artiklen: Alderstest af asylbørn skal undersøges: http://www.information.dk/134359
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin
www.asylret.dk
info@asylret.dk
meddelelse fra Asylret :d.24 november 2012
Besøg bag facaden i asylcenter Kongelunden
-Hvem fjernede retssikkerheden?
I forbindelse med mit arbejde for Asylret, var jeg tirsdag d. 6. november 2012 på besøg i Asylcenter Kongelunden. Besøget var præget af uendelig imødekommenhed og opsigtsvækkende desperation blandt de mennesker, der holdes indespærret i lejren langt ude på Vestamager. Desperationen så jeg med mine egne øjne, da en armensk kvinde kom løbende ud af sin lejlighed efter at være blevet slået af sin mand.  Jagtende den ulykkelige kvinde løb manden med en lang kniv. Kvinden løb ud i køkkenet med manden i hælene, intention ikke var til at tage fejl af. Som katten efter musen løb de rundt, mens manden gentagne gange hamrede kniven ned i køkkenbordet.
Asylret arbejder med afviste asylansøgere og kender derfor en del til beboerne på Kongelunden. I kraft af kendskabet til lige præcis denne armenske familie lykkedes det en af organisationens aktivister at gribe ind og berolige manden nok til at han afgav kniven. Denne indgriben var absolut nødvendig, da manden tydeligvis var på nippet til at slagte sin stakkels kone.
Under hele seancen stod to af lejrens Røde Kors medarbejdere og iagttog jagten. Ringede de til politiet? Nej! Sørgede de for at kvinden fik et andet værelse? Nej! Eller kunne blive rykket til en anden lejr? Nej! Ingen af dem reagerede på den voldsomme situation, som de efter eget udsagn havde under kontrol. -Hvem ved hvad der skete efter Asylret var taget afsted igen?
Det står hævet over al tvivl at Røde Kors medarbejderne burde have reageret. Enhver, og især dem med deres arbejde, har et moralsk ansvar overfor sine medmennesker. Man kan diskutere hvor langt dette ansvar rækker ud i tid og rum, men når det sker for øjnene af en bør man gribe ind. Alt andet ville være et brud på den kontrakt, der grundlæggende eksisterer mellem mennesker, og i Danmark er det ydermere et brud på retssikkerheden.
Men hvorfor reagerede Røde Kors medarbejderne ikke? Er de blevet immune overfor den slags overgreb fordi det sker hele tiden i et flygtningecenter? Eller er der simpelthen ikke ressourcer til at give den tydeligvis trængende kvinde et andet værelse? I intet fald ville det være en undskyldning for en umidelbar indgriben, men det kunne være en delvis ansvarsforskydning til regeringen, der ikke bevilger nok penge til de ubetinget svageste mennesker. De befinder sig i vores samfund, hvad enten vi ønsker det eller ej, så lad os behandle dem anstændigt og vise dem og hinanden, at Danmark er et retssamfund og når nogen overfalder en anden, med den intention at dræbe hende, så ringer man til politiet og man sørger for, at kvinden kommer på et kvindehjem, hvor hun ikke er i overhængende fare. Et liv er et liv, hvad enten det er dansk eller armensk.
Asylret, Louise
www.asylret.dk
info@asylret.dkEn sørgelig meddelelse fra Asylret :d.7 november 2012
Kollektivt selvmordsforsøg blandt fortvivlede unge afghanske piger
Asylret har tidligere i dag, d.19.11.2012, sendt en meddelelse ud om en 12 årig piges selvmordsforsøg i Auderød Asylcenter. Siden da har Asylret arbejdet på at skaffe flere oplysninger og vi ved nu, at der er tale om fire selvmordsforsøg. Selvmordsforsøgene er foretaget kollektivt af fire fortvivlede, unge afghanske piger bosiddende i henholdsvis Auderød og Vipperød Asylcenter. Pigerne var veninder og selvmordsforsøgene fandt sted omkring kl. 13.30 i dag.
Tre af pigerne på 12, 13 og 18 år forsøgte selvmord sammen i Auderød Asylcenter ved at indtage en stor dosis smertestillende medicin på et værelse. Den fjerde unge pige, som er 13 år,

Indlogning
Brugernavn

Kodeord

 

Opret ny bruger?
Tilmeld

Fremsend mit glemte kodeord.
Danmark i krig